Norse Dutch JV | Home

Hand in Hand werken met de lokale autoriteiten

In veel delen van Europa heeft de publieke sector te kampen met gecompliceerde uitdagingen voor wat betreft het leveren van adequate openbare diensten. Van managers in de publieke sector van veel EU-landen wordt dan ook verwacht dat zij -te midden van de huidige economische uitdagingen en zonder al te grote impact op de plaatselijke gemeenschap- drastische kostenbesparingen kunnen leveren en efficiënter én innovatiever te werk zullen gaan.

In het Verenigd Koninkrijk plukt een groeiend aantal lokale autoriteiten de vruchten van een Joint Venture met Norse. Samenwerken met Norse helpt hen om kwalitatief hoogwaardige openbare diensten te blijven leveren – ‘ meer voor minder’ wanneer het budget strak en sober is.

Plaatselijke autoriteiten die onwillig staan tegenover uitbesteden aan de private sector vinden in Norse een aantrekkelijk alternatief – niet alleen om de talrijke commerciële voordelen maar zeker ook om de hoge mate van vertrouwen die er heerst. Norse JV’s hebben een hogere kostenefficiëntie te weeg gebracht, nieuwe business laten groeien en de plaatselijke normen en waarden verhoogd door publieke gebouwen en straten schoon en netjes te houden, het radicaal verbeteren van de inzameling en recycling van afvaldiensten, het zorgdragen voor de parken en groene ruimten, en het uitvoeren van efficiënt en betrouwbaar openbaar vervoer.